Theory and Practice in Teacher Education Publications and Other Works

Document Type

Report

Publication Date

Fall 10-29-2017

Abstract

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeni sanayilerin oluşmasında, ülkelerin askeri savunma kapasitelerini artırmada, mevcut sanayilerde üretkenliği tetiklemekte, hayat kalitesinin yükselmesinde ve eğitimin erişebilirliğinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Dolayısıyla bir Ülkenin ekonomik gelişimi, bilimsel çalışma yapabilme kapasitesine, teknolojisinin gelişimine, girişimcilik ortamı ve inovasyon yapabilme kapasitesine bağlıdır.

Ekonomiye önemli katkıları olan bilimin ve teknolojinin gelişmesi, STEM alanlarında gerekli ön bilgi ve becerilere sahip, problemlere yaratıcı bir bakışla yaklaşabilen, özgür düşünebilen, sorgulayan, inovatif çözüm üretebilen, dayanışmayı önemseyen bir nesil yetiştirebilen okulların varlığına bağlıdır.

Peki Türk Eğitim Sistemi, Ülkemizin ekonomik yarışabilirlik potansiyelini yükseltecek, savunma kapasitesini artıracak, bölgesel liderliğinin bir adım öne çıkmasını sağlayacak olan bu bireyleri ne kadar geleceğe hazırlayabiliyor? Bu soruya cevap verebilmek için aşağıdaki 10 ilgili soruyu da sorup cevaplamamız gerekiyor:

• 21.Yüzyıl ekonomilerinin gelişimini neler tetikliyor?

• 21.yüzyıl iş dünyası işgücünde hangi bilgi, beceri ve yetkinlikleri gerektiriyor?

• MEB müfredatı gençlerimizi işgücünün STEM alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatabiliyor mu?

• TIMMS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda Türk öğrencilerin performansı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerinin performansıyla karşılaştırıldığında Türk eğitim sistemi başarılı bir sınav verebiliyor mu?

• YGS ve YLS’de bizim öğrencilerimizim STEM alanlarındaki performansları gelecek adına umut veriyor mu?

• Eğitim sistemimiz Ülkemizin her bir köşesindeki üstün yetenekli/başarılı öğrencileri etkili bir şekilde tespit edip, o öğrencilere gerekli zenginleştirilmiş, kaliteli eğitimi verebiliyor mu?

• STEM alanlarındaki öğretmenlerin alan bilgisi, öğrencilerin problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme, ve teknolojik bilgi ekseninde donanımına yeterli yatırım yapabiliyor muyuz?

• Eğitim sistemimiz öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeleri için ne tür eğitim programları uygulamakta? Mevcut programlarını iş dünyasının ve modern dünyanın gereksinimlerine nasıl daha etkin hazırlayabilir?

  • Ekonomik fırsat eşitliğinin tesisi için, okullarımız bütün öğrencilerimize eşit kalitede eğitim sunabiliyor mu? Bunun gerçekleşmesi için neler yapmalı?
  • Ülkemizin eğitim sistemi sırf erken yaslarda kaliteli eğitim sunamadığı için heba olan yetenekleri nasıl kazanabilir?

Bu raporda sadece bu soruları sormakla kalmayıp, bu sorular ışığında eğitim sistemimizin yaşamış olduğu sorunlara nasıl bir çözüm getirmesi gerektiğini de tartışmaya açtım.

Bu rapor, sadece eğitim dünyasının okuması ve etkilenmesi için hazırlanmadı. Rapor, eğitim politikalarını şekillendiren siyasi iradenin, ve mevcut eğitim sistemini eleştiren siyasi partilerin, ülkemizin ekonomik üretkenliği ve global piyasada yarişabilirliği için çaba harcayan ve ekonomik üretkenliğimizin ve yarişabilirliğimizin artması için kafa yoran değerli sanayicilerimizin, sürekli değişen bölgesel tehditlere karşı, ülkemizin savunma sanayisini ve kapasitesini geliştirmeye yönelik çaba sarf eden güvenlik güçlerimizin, siber tehditlere karşı çözüm üretmeye çalışan kamu ve özel kurumlarımızın, finans kurumlarımızın/bankaların, çocuklarına müreffeh bir gelecek sunmak için kafa yoran ebeveynlerin, ve teknolojik gelişmelerin Ülkemizin geleceğine şekil vermesinden heyecan duyan genç bireylerin okuması için yazıldı.

Temel hedefim bu raporun içeriğine yönelik gelen tepkilerin eğitim sistemimizin 21.yüzyıl bilgi ve becerilerine göre yeniden düzenlenmesi tartışmasını tetiklemek, başlamış olan tartışmaları zenginleştirmektir. Dolayısıyla bu rapora her kesimin sahip çıkmasını ve okumasını umuyorum. Umarım, bu çalışmayla provakatif olmayı başarır, ve bu tartışmayı başlatabilir ve bu tartışmaya geniş kitlelerin katılımını birlikte sağlayabiliriz.

Files over 3MB may be slow to open. For best results, right-click and select "save as..."

Share

COinS